Budowa budynku magazynowo produkcyjnego w Budzowie

Budowa budynku magazynowo produkcyjnego z instalacjami, zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zbiornika ppoż” w Budzowie

 

Opis realizacji:

  • Konstrukcja żelbetowa, monolityczna, prefabrykowana strunobetonowa.
  • Fundamenty zaprojektowano jako żelbetowe w postaci stóp fundamentowych, połączone ze sobą ławami fundamentowymi i ścianami żelbetowymi.
  • Stropy w części socjalnej zaprojektowano w postaci płyt żelbetowych jednokierunkowo i dwukierunkowo zbrojonych. Płyty oparto na belkach żelbetowych i ścianach zewnętrznych za pomocą wieńca żelbetowego.
  • Konstrukcja nośna hali magazynowo produkcyjnej w postaci słupów i dźwigarów dachowych prefabrykowanych strunobetonowe.
  • Obudowa ścian murowana z pustaków o gr. 25cm.
  • Dach blacha trapezowa, pokrycie zaprojektowano z płyt pir i membrany EPDM.

Dane techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 1060,00 m2
Powierzchnia całkowita: 1049,35 m2
Powierzchnia użytkowa: 1047,25 m2
Kubatura: 7872,50 m3

Adres inwestycji: dz nr ewid: 640/1,640/2, 642/1 obręb Budzów

Inwestor: Izabella i Robert Hake, Baczyn 180, 34-211 Budzów – Prywatny ( nie wiem czy wolno udostępniać prywatnych)

Projektant: Małgorzata Reciak

Realizacja: 2018/2019