Nasze przykładowe realizacje

Budynek jednorodzinny - fundamenty

Wykonanie fundamentów i piwnic budynku Mieszkalnego Jednorodzinnego zlokalizowanego w Grzechyni.

Dom Opieki - Gmina Wieprz

Wykonana realizacja to nadbudowa z przebudową budynku oraz budowa kładki dla pieszych.

Stanislaw Dolny - Straż Pożarna OSP

Wymiana pokrycia dachowego na budynku ochotniczej straży pożarnej w Stanisławiu Dolnym.

Wymiana Pokrycia dachu - Wieprzec szkoła

Remont części pokrycia dachowego oraz elementów konstrukcyjnych dachu w szkole w Wieprzcu.

Budowa budynku magazynowo produkcyjnego

Budowa budynku magazynowo produkcyjnego w Budzowie.

Budowa zbiornika wodnego przeciwpożarowego

Budowa zbiornika wodnego przeciwpożarowego w Baczynie.