Wymiana pokrycia dachu – Szkoła w Wieprzcu

Remont części pokrycia dachowego oraz elementów konstrukcyjnych dachu w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Remont pokrycia dachowego części budynku ZSP Wieprz Nr 2”

Inwestor: Gmina Wieprz

Adres inwestycji: Wieprz

 Okres realizacji: sierpień – wrzesień 2019

 Opis realizacji:

  • demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem, instalacją odgromową powierzchnia dachu około 530m2.
  • rozebranie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej skorodowanej i wymiana na nową,
  • impregnacja więźby dachowej,
  • rozebranie i wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej wraz z czapkami,
  • ułożenie ekranu zabezpieczającego z foli dachowej,
  • montaż kontrłat i łat,
  • ułożenie nowego pokrycia dachówką ceramiczną wraz z nowymi obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacją odgromową.

Galeria realizacji